Dla placówek medycznych

AQUATEST Laboratorium Badawcze wykonuje badania jakości wody, powietrza i poziomu higieny w placówkach medycznych.

Wszystkie badania prowadzone są zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez Organy Inspekcji Sanitarnej i określonymi w odpowiednich dokumentach prawnych. Wykonujemy badania parametrów fizykochemicznych, mikrobiologicznych (m.in. bakterie psychrofilne i mezofilne, grupy coli, Escherichia Coli, Clostridium perfringens, Sporal A) oraz badania poziomu radioaktywności z potwierdzeniem Inspektora Ochrony Radiologicznej. Koszt badań określany jest indywidualnie dla każdej placówki służby zdrowia w zależności od zapotrzebowania.

W celu poznania szczegółów oferty prosimy o kontakt przez poniższy formularz.

............................................

Dane firmy

............................................

Dane kontaktowe