Dla stomatologów

Ważne jest, aby poziom higieny w gabinetach stomatologicznych spełniał najwyższe standardy jakości. Oto powody, dla których warto wdrożyć w swoim gabinecie program regularnego monitorowania jakości higieny:

rosnące wymagania ze strony Organów Inspekcji Sanitarnej dotyczące jakości wody stosowanej przy zabiegach stomatologicznych, szczególnie do zabiegów z naruszeniem tkanek

częste stwierdzanie nieprawidłowości podczas okresowych kontroli przeprowadzanych przez PPIS spowodowane niestosowaniem odpowiednich procedur monitorowania jakości wody w leczeniu stomatologicznym zgodnie z normą PN-EN ISO16954

ograniczenie ilość i częstość powikłań u pacjentów oraz ilości roszczeń z powodu niepowodzenia zabiegu poprzez stały monitoring poziomu higieny

wzrost o ponad 80% zaufania wśród pacjentów do placówek służby zdrowia monitorujących poziom higieny, zgodnie z wynikami przeprowadzonych badań

podwyższona w stosunku do ubiegłego wieku podatność pacjentów na zakażenie drobnoustrojami

pojawiające się awarie sprzętu stomatologicznego, spowodowane złym stanem fizykochemicznym i mikrobiologicznym wody tłoczonej do przewodów, będące niestosowaniem się do zaleceń producenta

rosnące oczekiwania pacjentów dotyczące jakości i standardów panujących w placówkach medycznych i chęć leczenia się w prestiżowych gabinetach

Laboratoria Badawcze AQUATEST oferują pakiety abonamentowe, dzięki którym wyżej wymienione powody przestaną odciągać Państwa uwagę od codziennej pracy. Abonament w AQUATEST niesie ze sobą same wymierne korzyści:

• spełnienie wymagań Organów Inspekcji Sanitarnej dotyczących monitorowania jakości przeprowadzanych zabiegów zgodnie z normą PN-EN ISO16954

• wsparcie specjalisty ds. zarządzania jakością wykonywanych badań i przeglądów

• prowadzenie pełnej dokumentacji zgodnie z zaleceniami Organów Inspekcji Sanitarnej w celu uniknięcia nieprawidłowości podczas okresowych kontroli

• zminimalizowanie ryzyka awarii sprzętu stomatologicznego poprzez regularny monitoring jakości zalecany przez producentów urządzeń

• uniknięcie ryzyka poniesienia odpowiedzialności zawodowej w przypadku zakażeń pacjentów, u których przeprowadzane są zabiegi z naruszeniem tkanek

• międzynarodowy certyfikat AQUATEST zaświadczający o najwyższym poziomie higieny zabiegów medycznych podnosi prestiż placówki służby zdrowia

Proponujemy skorzystanie z jednego z trzech poniższych abonamentów o zróżnicowanym zakresie usług:

160508+aquatest-DL-tabelka-03

PROGRAMY RABATOWE

Zachęcamy do skorzystania z Programu Lojalnościowego, dzięki któremu możecie otrzymać Państwo 20% rabatu na wszystkie usługi. Wystarczą trzy rekomendacje naszej firmy, które zaowocują nawiązaniem współpracy. Dla stałych klientów przygotowaliśmy program rabatowy – nawet do 50% rabatu na dodatkowe usługi. Zapraszamy do kontaktu telefonicznie lub za pośrednictwem poniższego formularza:

............................................

Dane firmy

............................................

Dane kontaktowe