Procedury naprawcze

Po wykonaniu badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody może pojawić się konieczność wdrożenia procedur naprawczych. W takiej sytuacji proponujemy skorzystanie z jednego z naszych rozwiązań:

Płukanie i dezynfekcja układu – jednorazowe oczyszczenie układu wodnego sprzętu medycznego lub instalacji wodociągowej z wykorzystaniem nowoczesnych preparatów
dezynfekujących.

Montaż instalacji uzdatniania wody – po wykonaniu badań fizykochemicznych wody określamy wartości parametrów nie mieszczących się w normie i dokonujemy montażu instalacji uzdatniania, dzięki czemu usunięte zostaną niepożądane związki i pierwiastki

Montaż instalacji dezynfekcji wody – w przypadku stwierdzenia obecności bakterii w wodzie wskazane jest płukanie układu i montaż odpowiednich urządzeń oczyszczających wodę z
drobnoustrojów

Jeśli chcielibyście skorzystać Państwo z takich możliwości, to zapraszamy do kontaktu przez poniższy formularz:

............................................

Dane kontaktowe

..........................

Miejsce wykonania badania (jeżeli inne niż powyżej)

...............................................

Dane firmy (jeśli dotyczy)